Search Engines ทำงานอย่างไร?


เมื่อเรารู้ว่า Search Engines ทำงานอย่างไร? และรู้จักวิธีการค้นหาคำต่าง ๆ ด้วยเว็บไซต์ค้นหาแล้ว ก็คงจะพอมองเห็นแล้วว่าเราจะนำเว็บไซต์ค้นหาเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการ ตลาดของเราได้อย่างไร ใช่แล้วครับ เราต้องหาวิธีที่จะบอกกับ Robot หรือ เข้าไปเพิ่มชื่อ (Submission) เว็บไซต์ของเรา ให้กับเว็บไซต์ค้นหา ต่าง ๆ ด้วยคำที่เราต้องการให้คนค้นหาเราพบ (Key Word) ซึ่ง เทคนิคและขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำให้เว็บไซต์ค้นหา รู้จักเรามีอยู่หลายวิธี ดังต่อไปนี้

 1. จัดเตรียมเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตรงกับคำที่ต้องการจะค้นหา เช่น เราทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะขายแมวของไทย (Thai Cat) เราก็ต้องใส่เนื้อหาที่มีคำว่าแมวเข้าไปในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ของเรา โดยเรามีจุดมุ่งหมายที่ว่า "ให้คนที่ต้องการจะหาแมวไทย" หาเว็บไซต์ของเราเจอ เราก็ทำการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแมว เล่าประวัติความเป็นมา หรือ อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับแมว รวมถึง นำเสนอแมวของเรา เข้าไปในเว็บไซต์ โดย เน้นเนื้อหาให้มีความว่า Thai Cat ปรากฏอยู่ ในทุกๆ ย่อหน้าหรือทุก ๆ หน้าในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งในเอกสาร HTML ของเราจะมีการใส่ แทกส์ ที่ทำไว้สำหรับ เว็บไซต์ค้นหา โดยเฉพาะ เราก็ใส่คำค้นหาของเราเข้าไปใน แทกส์ นั้น ๆ (ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML)

  ซึ่ง TAG ที่สำคัญสำหรับให้เว็บไซต์ค้นหา หาเราเจอ มีดังนี้  ทั้งสาม แทกส์นี้ มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะต้องแต่งประโยคและข้อความให้คำค้นหาของเราสามารถค้นเจอได้ ขอให้ดูจากตัวอย่างดังต่อไปนี้
  Emarketing - Marketing Technique


  จากตัวอย่างจะสามารถอธิบายได้ดังนี้
  เป็นแทกส์ที่ใช้สำหรับบอกเว็บไซต์ค้นหาว่า เว็บของเรามีจุดประสงค์ใช้ทำอะไร มีคำค้นหาอะไร ซึ่งเว็บค้นหา ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับคำใน <title> มากที่สุด<br> <meta NAME="Keywords"> เป็นแทกส์ที่ใช้สำหรับบอกเว็บไซต์ค้นหาว่า เว็บของเราต้องการจะให้ใช้คำค้นหาว่าอะไรบ้าง <br> <meta NAME="Description"> เป็นแทกส์ที่ใช้สำหรับบอกเว็บไซต์ค้นหาว่า เว็บของเรามีรายละเอียดคร่าว ๆ ว่าอย่างไร <br> </blockquote> </li> <li>เมื่อจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งใส่ แทกส์ที่จำเป็นแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการบอกให้ เว็บไซต์ค้นหา รู้จักเว็บไซต์ของเรา โดย เราจะต้องเข้าไปที่ เว็บไซต์ค้นหาต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลก หรือ Major Search Engine & Web Directory นั่นเอง เช่น Google Yahoo MSN AOL Dmoz เนื่องจากว่า 90% ของผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ใช้เว็บไซต์ค้นหาเหล่านี้ ซึ่งเทคนิคการ นำเว็บของเราไปเพิ่มชื่อใน Major Search Engine & Web Directory ก็แตกต่างกันไป และ มีทั้งเพิ่มชื่อแบบฟรีและเสียเงิน<br><br> สำหรับวิธีการ เพิ่มชื่อนั้น เมื่อเข้าไปใน เว็บไซต์ค้นหาแล้ว ให้มองในหน้าแรก ของเว็บไซต์ค้นหานั้น ๆ หาคำว่า Add Url หรือ คำว่า Submit a site เมื่อหาเจอแล้ว ก็ กด เข้าไปในหน้า Add Url หรือ Submit a site เลย เมื่อเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลบอกว่า ต้องทำอย่างไร บ้าง แต่ถ้าหากว่า บางเว็บไซต์ค้นหา เราหา ทั้งสองคำนี้ไม่เจอ ก็ต้องหา HELP ให้เจอครับ เมื่อเจอ HELP แล้วก็เข้าไปอ่านว่าวิธี Add URL และ Submit Website ทำอย่างไร ซึ่งทุก เว็บไซต์ค้นหา จะมีวิธีการ เพิ่มชื่อเข้าไป อยู่ในหน้า HELP อยู่แล้วครับ </li> <br><br> <li>เมื่อเพิ่มชื่อแล้วต้องคอยตรวจเช็ค <br> เมื่อเราทำการเพิ่มชื่อเว็บไซต์ของเราเข้าไปในเว็บไซต์ค้นหาแล้ว ปกติจะใช้เวลาประมาณ 6 - 12 สัปดาห์ ในการที่ชื่อเราจะปรากฏในเว็บค้นหา ซึ่งวัน ๆ หนึ่งมีคนเพิ่มชื่อเป็นล้าน ๆ คน ดังนั้น เว็บไซต์ค้นหา ก็จะใช้เวลานานในการที่จะเข้ามาทำการเก็บข้อมูลคำค้นหาต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของเรา แต่ก็มีบางเว็บไซต์ค้นหา ที่ยินดีให้จ่ายเงินเพื่อเร่งเวลาในการ เข้ามาเก็บข้อมูล เช่น Yahoo.com เก็บค่าใช้จ่าย 299 เหรียญ ในการที่จะนำเว็บไซต์เราขึ้นใน Yahoo.com ภายใน 7 วัน ซึ่งหากใครไม่ต้องการรอ 2 - 3 เดือน ก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นเดียวกัน แต่ในช่วงแรก แนะนำให้ ใช้แบบธรรมดาดีกว่า เพราะส่วนใหญ่แล้ว ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก็จะมีชื่อปรากฏ อยู่ใน หน้าเว็บไซต์ค้นหาต่าง ๆ ครับ ส่วนเรื่องว่าจะได้อันดับไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการ ออกแบบเนื้อหา และ คำค้นหาของเราว่าจะ สามารถออกแบบและจัดทำให้อยู่ในอันดับดี ๆ เช่น หน้าแรก ได้หรือไม่ ซึ่งหากทุ่นเวลาก็สามารถหา ผู้ที่ชำนาญในด้านนี้ หรือ ใช้บริการของเรา SEO-Thai Search Engine Optimization ช่วยจัดทำให้ก็ได้ครับ </li> <li>http://www.seo-thai.com/seo_articles/se_marketing.htm <br></li> </ol> </div> </td></tr> </tbody></table> <p> <font class="fullpost"> </font></p>

No comments: